หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 018 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 7 18 13
2 025 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 16 25 18
3 049 โรงเรียนบ้านหนองขอน 47 111 73
4 048 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 17 25 23
5 055 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 22 37 33
6 060 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 29 77 47
7 062 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 11 25 17
8 070 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 20 40 29
9 045 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 22 35 29
10 077 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 12 31 24
11 081 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 9 16 9
12 008 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 9 14 12
13 009 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 24 55 34
14 010 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 47 96 79
15 083 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 80 179 124
16 087 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 22 45 35
17 093 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 61 102 87
18 089 โรงเรียนเสรี-สมใจ 15 32 25
รวม 470 963 711
1674