หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับอำเภอหนองปรือ
วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองขอน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 77 96.25% 2 2.5% 0 0% 1 1.25% 80
2 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 54 88.52% 5 8.2% 2 3.28% 0 0% 61
3 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 39 82.98% 6 12.77% 2 4.26% 0 0% 47
4 โรงเรียนบ้านหนองขอน 34 72.34% 9 19.15% 3 6.38% 1 2.13% 47
5 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 22 78.57% 2 7.14% 3 10.71% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 20 83.33% 3 12.5% 1 4.17% 0 0% 24
7 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
8 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 18 81.82% 2 9.09% 2 9.09% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 16 72.73% 4 18.18% 1 4.55% 1 4.55% 22
10 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 11 55% 5 25% 2 10% 2 10% 20
11 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 11 64.71% 4 23.53% 0 0% 2 11.76% 17
12 โรงเรียนเสรี-สมใจ 10 66.67% 1 6.67% 3 20% 1 6.67% 15
13 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
14 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
15 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
16 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
17 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
18 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง