หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับอำเภอหนองปรือ
วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองขอน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 35 92.11% 2 5.26% 0 0% 1 2.63% 38
2 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 29 80.56% 5 13.89% 2 5.56% 0 0% 36
3 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 17 68% 6 24% 2 8% 0 0% 25
4 โรงเรียนบ้านหนองขอน 16 55.17% 9 31.03% 3 10.34% 1 3.45% 29
5 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
6 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
7 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 11 64.71% 2 11.76% 3 17.65% 1 5.88% 17
8 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
9 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
10 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
11 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 2 15.38% 13
12 โรงเรียนเสรี-สมใจ 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 12
13 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
14 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
15 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
16 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
17 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
18 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง