หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับอำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 47 65.28% 13 18.06% 6 8.33% 6 8.33% 72
2 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 36 75% 9 18.75% 2 4.17% 1 2.08% 48
3 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 34 69.39% 6 12.24% 4 8.16% 5 10.2% 49
4 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 33 68.75% 9 18.75% 2 4.17% 4 8.33% 48
5 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 30 68.18% 5 11.36% 5 11.36% 4 9.09% 44
6 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 28 75.68% 2 5.41% 2 5.41% 5 13.51% 37
7 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 27 67.5% 10 25% 2 5% 1 2.5% 40
8 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 23 74.19% 5 16.13% 2 6.45% 1 3.23% 31
9 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 23 69.7% 5 15.15% 0 0% 5 15.15% 33
10 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 22 61.11% 8 22.22% 3 8.33% 3 8.33% 36
11 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 20 62.5% 6 18.75% 2 6.25% 4 12.5% 32
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 18 52.94% 7 20.59% 3 8.82% 6 17.65% 34
13 โรงเรียนบ้านหนองโสน 16 47.06% 8 23.53% 2 5.88% 8 23.53% 34
14 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 16 69.57% 4 17.39% 2 8.7% 1 4.35% 23
15 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 15 50% 8 26.67% 2 6.67% 5 16.67% 30
16 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 15 57.69% 5 19.23% 6 23.08% 0 0% 26
17 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 11 64.71% 3 17.65% 0 0% 3 17.65% 17
20 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
21 โรงเรียนบ้านพุบอน 10 38.46% 11 42.31% 3 11.54% 2 7.69% 26
22 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 10 38.46% 10 38.46% 3 11.54% 3 11.54% 26
23 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 10 40% 8 32% 3 12% 4 16% 25
24 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 9 52.94% 3 17.65% 1 5.88% 4 23.53% 17
25 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนประชาพัฒนา 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านพรหมณี 7 29.17% 11 45.83% 1 4.17% 5 20.83% 24
28 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 7 33.33% 5 23.81% 3 14.29% 6 28.57% 21
30 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 6 33.33% 8 44.44% 0 0% 4 22.22% 18
32 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านบะลังกา 4 23.53% 4 23.53% 6 35.29% 3 17.65% 17
37 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
40 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
41 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
42 โรงเรียนบ้านรางพยอม 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง