หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการแข่งขันรายวัน

การจัดการข้อมูลศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย : ช่องด่าน สังกัด สพป. กาญจนบุรี เขต 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มอำเภอ 

  • กลุ่มอำเภอเลาขวัญ จัดแข่งขันในวันที่ 19 กันยายน 2560 
  • กลุ่มอำเภอบ่อพลอย จัดการแข่งขันในวันที่ 20-21 กันยายน 2560 
  • กลุ่มอำเภอหนองปรือ จัดการแข่งขันในวันที่ 20-21 กันยายน 2560 

โรงเรียนฯ กรอกข้อมูลผู้เข้าการแข่งขันระดับกลุ่มอำเภอ ตามเว็บไซต์กลุ่ม โดยใช้รหัสของโรงเรียนตนเองในการกรอกข้อมูล ซึ่งผู้ดูและจะได้นำรายชื่อไปทำเกียรติบัตรต่อไป 

 

เว็บไซต์กลุ่มอำเภอบ่อพลอย  เว็บไซต์ประจำกลุ่มอำเภอหนองปรือ    

เว็บไซต์กลุ่มอำเภอเลาขวัญ

 

 
 
 
 

สถานที่ ที่ใช้จัดการแข่งขัน 

อำเภอหนองปรือ 

โรงเรียนบ้านหนองขอน   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

อำเภอบ่อพลอย 

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 

อำเภอเลาขวัญ 

โรงเรียนอนุบาลเลาขวัญ 

 
 


ทีมผู้ดูแลระบบรายงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 

นายธนัชชา  โพธิกุล ผู้ดูแลระบบประจำอำเภอ หนองปรือ โทร. 0810127713
น.ส. เพชราวรรณ  จันทร์เติม ผู้ดูแลระบบประจำอำเภอ บ่อพลอย โทร. 0860329335
น.ส.เพ็ญนภา  พันเดช ผู้ดูแลระบบประจำอำเภอ เลาขวัญ โทร. 0855558611
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 07 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:01 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66 ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 0
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0
ประกาศผลแล้ว 0/273 (0.00%)