หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. น่าน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 42 89.36% 4 8.51% 1 2.13% 0 0% 47
2 โรงเรียนบ้านนา 24 72.73% 7 21.21% 1 3.03% 1 3.03% 33
3 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
4 โรงเรียนบ้านศาลา 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
5 โรงเรียนบ้านเชียงของ 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
6 โรงเรียนบ้านบุ้ง 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
7 โรงเรียนบ้านนาหล่าย 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
9 โรงเรียนบ้านน้ำหิน 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
10 โรงเรียนบ้านสถาน 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง