หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 34 69 38
2 043 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 8 8 8
3 057 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 34 61 50
4 058 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 16 26 24
5 080 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 10 15 14
6 081 โรงเรียนบ้านสามเงา 12 18 13
7 100 โรงเรียนบ้านอูมวาบ 6 6 6
8 082 โรงเรียนบ้านโสมง 3 9 6
9 109 โรงเรียนวัดสามเงา 7 10 8
10 115 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 37 56 48
11 117 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 35 61 38
12 002 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 49 100 70
รวม 251 439 323
762