หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. ตาก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 38 79.17% 5 10.42% 2 4.17% 3 6.25% 48
2 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 28 80% 2 5.71% 2 5.71% 3 8.57% 35
3 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 26 78.79% 3 9.09% 0 0% 4 12.12% 33
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 18 54.55% 6 18.18% 6 18.18% 3 9.09% 33
5 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 15 46.88% 7 21.88% 5 15.63% 5 15.63% 32
6 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
7 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
8 โรงเรียนบ้านสามเงา 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
9 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
10 โรงเรียนบ้านโสมง 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนวัดสามเงา 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
12 โรงเรียนบ้านอูมวาบ 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง